REGATY | ZAPISZ SIĘ ON-LINE

INFORMACJA

Zapraszamy do skorzystania z formularza zapisów na regaty.

W tym sezonie udostępniamy, możliwość zapisu na regaty on-line. Aby dokonać zgłoszenia do regat, wystarczy wypełnić formularz, dokonać opłaty, wraz z załączonym potwierdzeniem przesłać go na serwer.
Zgłoszenia on-line, można dokonywać do godziny 8:00 rano, pierwszego  dnia regat.

KOSZT UDZIAŁU W REGATACH:
Opłata za Jachty: 100 zł
Sternik / członek załogi: 10 zł
Student / Uczeń: 0 zł
Opłatę za udział w regatach prosimy dokonywać przelewem na nr. rachunku Stowarzyszenia „Puchar Soliny”

Nr. Konta : 52105015621000009032770662
 

1. Pola oznaczone (*) są wymagane
2. W polu „ILOŚĆ OSÓB”, należy podać ilość członków załogi, wraz z sternikiem.
3. W polu „POTWIERDZENIE OPŁATY” Należy dodać plik z potwierdzeniem opłaty za regaty. W przypadku studentów/uczniów prosimy o przesłanie skanu legitymacji. Dopuszczalne formaty plików: PDF, JPG.
4.
W polu „OPŁATA” wprowadzamy kwotę, która została zapłacona za udział w  regatach, zgodną z potwierdzeniem opłaty.( ILOŚĆ OSÓB x 10 zł + 100 zł jacht) Studenci / uczniowie proszeni są o wpisanie „0”
5. „WYBIERZ DATĘ REGAT” Jest to pole jednokrotnego wyboru. Nie ma możliwości zapisania się na regaty, odbywające się w różnych terminach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IMIĘ NAZWISKO STERNIK GŁÓWNY (*)

Student/Uczeń

IMIĘ NAZWISKO STERNIK UZPEŁNIAJĄCY

IMIONA I NAZWISKA ZAŁOGI

ILOŚĆ OSÓB (*)

NAZWA JACHTU (*)

NUMER STARTOWY (*)

TYP / MODEL JACHTU (*)

OZNACZENIE JACHTU ŻAGIEL / BURTA (*)

NUMER TEL. STERNIKA (*)

OPŁATA (ILOŚĆ OS. x 10 zł + 100 zł Jacht)
PLN

KLASA REGATOWA JACHTU (*)
T1T2T3OPEN 6.3TURYSTYCZNA

WYBIERZ DATĘ REGAT (*)
16-17, wrzesień 2023


OŚWIADCZENIA
(*)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych teleadresowych zgodnie z Ustaw± o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z dnia 29. paĽdziernika 1997, Nr 133, poz. 883.
(*)Przyjmuję zobowiązania wynikające z Przepisów Regatowych żeglarstwa 2021-2024, World Sailing Instrukcji Żeglugi, Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Żaglowych „Formuła Pomiarowa PZŻ 2021-2024”, Zawiadomienia o Regatach. Rozumiem, że niespełnianie wymogów może się wiązać z dyskwalifikacją.
(*)Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) wypornościowe;
(*)Oświadczam w imieniu własnym oraz załogi, że startujemy na własną odpowiedzialność
(*)Przyjmuję pełną odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód podczas trwania zawodów oraz akceptuję orzeczenie o winie stwierdzone przez Komisję Protestową (z możliwością zastosowania procedury odwoławczej);
(*)Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Komisji Protestowej w celu rozpatrzenia protestu lub serii protestów.
(*)Posiadam ważną polisę OC na wypadek wyrządzonych przez sternika i załogę szkód podczas regat
NAZWA UBEZPIECZYCIELA (*)

NUMER POLISY OC (*)

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress